Vídeos didácticos

Por medio da edición destes vídeos pretendemos ampliar os servizos que prestamos e facilitar a aprendizaxe do alumnado, para o que contamos coa colaboración da Televisión da Universidade de Vigo. Con este material audiovisual de apoio poderás traballar distintos aspectos lingüísticos.

Pronunciation: Vowels

Pronunciation: Long A

Pronunciation: Long Schwa

English Pronunciation and Sounds

Español - Polaco. Saludar

Español - Polaco. Números

Español - Polaco


Compartir: