Inicio | O CDL | FAQ |

FAQ

Que linguas e que tipo de cursos podo estudar? (+)

Como podo saber cal é o meu nivel? Teño que realizar unha proba de nivel antes de matricularme no curso? (+)

Cómpre pertencer á Comunidade Universitaria para realizar un curso de idiomas? (+)

Que se considera Comunidade Universitaria? (+)

Cal é a idade mínima/máxima para matricularse? (+)

Cal é a idade mínima/máxima para presentarse a un exame CertAcles? (+)

Onde e como debo matricularme? (+)

Que tipos de certificados podo obter tras a asistencia aos cursos do CdL? (+)

Que tipo de cursos acreditan nivel de idioma? (+)

Podo asistir só a 1 cuadrimestre dun curso que dura 2 cuadrimestres? (+)

Cando son os exames dos cursos? (+)

A miña matrícula inclúe o exame? (+)

Cal é o recoñecemento dos certificados do Centro de Linguas? (+)

Podo presentarme por libre a exames para acreditar o meu nivel de idioma? (+)

Cal é o horario da oficina do Centro de Linguas? (+)

En que casos podo pedir unha devolución de matrícula? (+)


Compartir: