Cursos de verán

Nos meses de xuño e xullo o CdL organiza cursos intensivos de 2 a 8 semanas de duración. Neles, ademais da formación xenérica, fíxanse obxectivos para acadar un nivel de lingua ou están orientados á formación de estudantado que vai realizar cursos no estranxeiro no marco de programas de mobilidade.

Comprobar Matrícula


Español para estranxeiros


Entre xuño e setembro impártense cursos intensivos de entre 2 e 8 semanas para aprender o idioma e coñecer a cultura, participando en actividades didácticas (talleres gastronómicos, excursións, Camiño de Santiago etc.)

Cursos

Cursos intensivos de lingua e cultura

Aprendizaxe e perfeccionamiento do español combinado coa cultura de España do nivel principiante até bilingüe

Teaching English Learning Spanish

Este programa combina a aprendizaxe do español coa adquisición de técnicas didácticas para futuros profesores de linguas estranxeiras e prácticas en centros para trasladar á aula os coñecementos e recursos adquiridos.

Didáctica do español como lingua estranxeira


Cursos orientados a formar profesores, ou futuros profesores, que orientan a súa carreira á ensinanza do español como lingua estranxeira por medio de técnicas e ferramentas básicas para o correcto exercicio deste tipo de ensino.

Curso de lingua, cultura e didáctica do español

Descargas


Ver información de español para extranxeiros
Compartir: