Inicio | Cursos | Español para estranxeiros | Español dos negocios

Español dos negocios

Aberto | Específicos

Este curso está dirixido a aquelas persoas que estean interesadas no mundo da economía e do comercio en español.

Neste curso o alumnado terá a oportunidade de adquirir e desenvolver unha linguaxe específica para temas económicos e de comercio a través da lectura e comentario de textos periodísticos, da análise de exemplos específicos de documentos económicos e da especial atención á práctica do vocabulario en español relacionado con aspectos do ámbito empresarial.

Este curso ten recoñecemento de créditos ECTS ou de libre elección pola Universidade de Vigo.

Compartir: