Inicio | Cursos | Español para estranxeiros | Expresión escrita e expresión oral (EXXEXO)

Expresión escrita e expresión oral (EXXEXO)

Aberto | Específicos

O curso de Expresión escrita e expresión oral ten como obxectivo lograr o perfeccionamento da expresión escrita e oral a través do estudo da normativa española. Trabállanse aspectos de norma, de corrección e de fluidez escrita e oral para que o estudantado acade un nivel de escritura e de expresión propias dun nativo. A avaliación lévase a cabo de maneira continuada a través dun portfolio, actividades prácticas e unha exposición oral.

Este curso ten recoñecemento de créditos ECTS ou de libre elección pola Universidade de Vigo.

Descargas


Compartir: