Inicio | Courses | Idiomas | French | Certificados


Profesorado |  Cursos |  Exames e acreditación |  Certificados | 

Exames e acreditación francés

CertAcles: FRANCÉS

ACLES

O Centro de Linguas realiza exames de acreditación de nivel B1, B2 e C1 co

aval de ACLES (recoñecido por
href="http://www.cercles.org/es/" target="_blank" title="CercleS">CercleS) e CertiUni. Os certificados que se expiden tras superar

satisfactoriamente os exames son recoñecidos en todas as universidades europeas e numerosos organismos

públicos e privados. Para poder matricularse nos exames debes rexistrarte en
href="https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php" target="_blank" title="Bubela">Bubela, onde

poderás atopar datas, prezos e calquera outro tipo de información que poidas precisar. En caso de

ter algunha dúbida, por favor, contacta co centro en 
title="centrodelinguas@uvigo.es">centrodelinguas@uvigo.es.

Hai dúas convocatorias anuais:

en xaneiro/febreiro (coincidindo coas convocatorias de programas de intercambio) e en maio/xuño.

Celébranse ademais convocatorias adicionais en outono cando así o demande a comunidade

universitaria. Superar satisfactoriamente este exame dá dereito á expedición dun certificado

de nivel no que constan os datos do estudante, o número de documento de identidade, o idioma do que se

examinou, o nivel e a cualificación obtida. Os certificados expídense en dous idiomas

(español e inglés) no prazo mínimo dun mes a partir da data do exame.


Downloads


Audios


Share: