Inicio | Courses | Idiomas | English | Certificados


Profesorado |  Cursos |  Exames e acreditación |  Certificados | 

Exames e acreditación inglés

CertAcles: INGLÉS

ACLES

O Centro de Linguas realiza exames de acreditación de nivel B1, B2 e C1 co

aval de ACLES (recoñecido por
href="http://www.cercles.org/es/" target="_blank" title="CercleS">CercleS) e CertiUni. Os certificados que se expiden tras superar

satisfactoriamente os exames son recoñecidos en todas as universidades europeas e numerosos organismos

públicos e privados. Para poder matricularse nos exames debes rexistrarte en
href="https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php" target="_blank" title="Bubela">Bubela, onde

poderás atopar datas, prezos e calquera outro tipo de información que poidas precisar. En caso de

ter algunha dúbida, por favor, contacta co centro en 
title="centrodelinguas@uvigo.es">centrodelinguas@uvigo.es.

Hai dúas convocatorias anuais:

en xaneiro/febreiro (coincidindo coas convocatorias de programas de intercambio) e en maio/xuño.

Celébranse ademais convocatorias adicionais en outono cando así o demande a comunidade

universitaria. Superar satisfactoriamente este exame dá dereito á expedición dun certificado

de nivel no que constan os datos do estudante, o número de documento de identidade, o idioma do que se

examinou, o nivel e a cualificación obtida. Os certificados expídense en dous idiomas

(español e inglés) no prazo mínimo dun mes a partir da data do exame.

Resultados exames CertAcles

IELTS

IELTS

IELTS (International English

Language Testing System) é o principal exame de lingua

inglesa a nivel mundial, no que as persoas candidatas se examinan das catro destrezas da lengua. Está

recoñecido internacionalmente e, como tal, acéptano máis de 7.000 institucións de

todo o mundo.


  • href="http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/Information_for_Candidates_booklet.pdf"

    target="_blank">GUÍA PARA AS PERSOAS CANDIDATAS

  • href="http://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/IELTS_Notice_to_Candidates.pdf">TERMOS E

    CONDICIÓNS

  • target="_blank">FORMATO DE EXAME


Downloads


Audios


Share: